10.05.16 IDAHO Forum 2016

maj 10, 2016

Als Research bidrager til det danske værtsskab for den europæiske LGBTI-konference IDAHO Forum

I 2016 er den danske regering vært for den 4. europæiske IDAHO Forum konference, som afholdes i forbindelse med markeringen af The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia.

Konferencen afholdes i København den 10.-12. maj med over 200 deltagere bestående af forskere, LGBT-eksperter, NGO-repræsentanter, ministre og embedsmænd m.fl. fra hele Europa.

Temaerne for årets konference er:

  • Social accept af LGBTI personer
  • LGBTI-personer på arbejdsmarkedet

Als Research har hjulpet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med at planlægge indholdet af konferencen og med alle de praktiske forhold omkring selve gennemførelsen af konferencen. Herunder har vi - i samarbejde med grafisk designer Christine Bohn-Willeberg - stået for at udvikle og layoute alle konferencens materialer.

Som et led i konferencen har vi blandt andet udarbejdet et baggrundsnotat, som opsummerer den seneste forskning og viden om social accept og arbejdspladsinklusion af LGBTI-personer i Europa.

Ligeledes i forbindelse med konferencen har vi udarbejdet et executive summary af vores store undersøgelse "Nydanske LGBT-personers levevilkår", som der er stor international interesse for at læse på engelsk.

Ønsker du at vide mere om Als Researchs' kompetencer i relation til at udvikle og afholde store videnskonferencer, så skriv til os på kontakt@alsresearch.dk

Læs mere om IDAHO Forum 2016 her.Læs baggrundsnotatet "IDAHO Forum 2016 - Background Brief" her.
Læs publikationen "Living Conditions of Ethnic Minority LGBT People in Denmark" her.

Den samlede rapport "Nydanske LGBT-personers levevilkår" kan downloades her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin