02.05.16 Kursus om social kontrol

maj 2, 2016

Den 25. april afholdte vi et sidste opkvalificeringskursus om social kontrol i samarbejde med Københavns Kommune.

Kursusdagen blev indledt med et oplæg af chefkonsulent Bjarke Følner fra Als Research, som fortalte om forskning i social kontrol og den eksisterende viden om fænomenets udbredelse blandt unge i Danmark. Herudover var der oplæg fra psykolog Basim Osman, der belyste hvornår bekymring og omsorg bliver til pres og sanktion og fra Christina Elle fra Etnisk Konsulentteam, der holdt oplæg om hvilke handlemuligheder, man som fagperson har, hvis der er mistanke om, at elever på skolen udsættes for social kontrol.

Anna Larki og Iman Mohamed fra Dialogkorps om æresrelaterede konflikter, fortalte personlige beretninger om social kontrol, mens konsulent Kira de Hemmer Jeppesen fra Als Research holdt oplæg om de unges vinkel på social kontrol med udgangspunkt i en kort dokumentarfilm om emnet, som hun har udarbejdet i forbindelse med kurset. Dagens program blev afsluttet med en plenumdiskussion og en præsentation af Københavns Kommunes tilbud for skoler og andre rådgivningsmuligheder omkring social kontrol.

Kommuner med interesse i lignende opkvalificeringskurser kan kontakte Als Research på kontakt@alsresearch.dk

Læs mere om social kontrol i rapporterne Ung i 2011 og Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund samt inspirationskataloget Et spørgsmål om ære.

 

Herunder ses billeder fra opkvalificeringskurset d. 25. april 2016:

Social kontrol - når bekymring og omsorg bliver til pres og sanktion, v. Basim Osman

Plenumdiskussion med Etnisk Konsulentteam og Dialogkorpset, modereret af Als Research

Hvad er social kontrol - og hvor udbredt er det? v. chefkonsulent Bjarke Følner, Als Research

Personlige beretninger v. Iman Mohamed og Anna Larki, Dialogkorpset om æresrelaterede konflikter

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin