11.03.16 Kurser om social kontrol

mar 11, 2016

Vi afholder endnu to opkvalificeringskurser om social kontrol for Københavns Kommune.

I forlængelse af de to kurser Als Research afholdt i november 2015 har vi fået til opgave at afholde endnu to opkvalificeringskurser for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Kurserne er en del af København Kommunes indsats mod social kontrol 2015-16 og målrettes AKT vejledere, integrationskonsulenter mfl. med det formål at give et indblik i problemets karakter og omfang, sætte fokus på de udfordringer deltagerne oplever som fagpersoner, samt hvordan de kan håndtere situationer relateret til social kontrol og æresrelaterede konflikter.

De to forestående heldagskurser afholdes i København i april 2016. Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin