07.03.16 Nyt effektstudie for DUF

mar 7, 2016

Als Research udgiver effektstudie af Dansk Ungdoms Fællesråds Dialogambassadørprogram

Als Research gennemførte i perioden april 2015 - februar 2016 et effektstudie af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) interkulturelle Dialogambassadørprogram med det formål at undersøge programmets effekt på programmets kernedeltagere: unge frivillige 'dialogambassadører' fra Danmark, Jordan og Egypten.

Effektstudiet fokuserer på programmets læringsresultater og -processer. Det undersøger hvad dialogambassadørerne lærer og opnår gennem deres deltagelse i programmet samt hvordan, hvornår og i hvilke læringsrum de lærer og senere anvender deres viden og kompetencer. I forbindelse med studiet gennemførte vi deltagerobservation i Egypten, hvor ovenstående foto er taget, samt interviews i de tre deltagende lande, Danmark, Jordan og Egypten. Studiet blev gennemført for DUF med det primære formål at bidrage til en fortsat styrkelse og og videreudvikling dialogambassadørprogrammet. Læs mere om effektstudiet her.

Effektstudiet er netop udkommet og kan læses her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin