08.03.16 Als Research i Grønland

mar 8, 2016

Vi har fået til opgave at evaluere Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Evalueringen vil foregå i foråret 2016 og har til formål at afdække, i hvor høj grad Grønlands Råd for Menneskerettigheder har opnået sit formål om at medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin