12.02.16 Evaluering af CMM

feb 12, 2016

Frem til august 2016 gennemfører vi en evaluering af Center mod Menneskehandel.

Als Research er netop blevet udvalgt til at gennemføre en midtvejsevaluering af Center mod Menneskehandels opgavevaretagelse i forbindelse med bistand og støtte til ofre for menneskehandel i Danmark.

Evalueringen vil have særligt fokus på CMMs målopfyldelse i relation til koordineringen og organiseringen af de mange forskellige aktører, der er involveret i indsatsen mod menneskehandel i Danmark.

Evalueringen gennemføres for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin