04.02.16 Ny rapport for Ankestyrelsen

feb 4, 2016

Als Research udgiver kortlægningsrapport om domme og nævnssager om diskrimination

Domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet og handicap 2009-2014

Als Research gennemførte i 2015 en kortlægning som havde til formål at afdække omfanget af anlagte og afgjorte sager ved danske nævn og domstole om diskrimination på grund af race, hudfarve, religion eller tro, national eller etnisk oprindelse, handicap samt multipel diskrimination, dvs. hvor de ovennævnte diskriminationsgrunde optræder sammen med andre diskriminationsgrunde. Kortlægningen dækkede perioden 2009-2014 og blev foretaget for Ankestyrelsen.

Kortlægningsrapporten er netop udkommet og kan læses her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin