29.01.16 Nyt inspirationsmateriale

jan 29, 2016

Als Research har lavet nyt inspirationskatalog om Civilsamfundsindsatser.

Als Research gennemførte i perioden december 2014 - marts 2015 en afdækning af eksempler på lovende civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark. Kortlægningen har resulteret i et inspirationskatalog om Civilsamfundsindsatser målrettet arbejdet med udsatte unge.

Kataloget udgives af Socialstyrelsen og kan læses her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin