07.12.15 Evaluering af kunstterapeutiske tilbud

dec 8, 2015

Als Research evaluerer frem til april 2016 OASIS' kunstterapeutiske tilbud

Formålet med evalueringen er at undersøge den kunstterapeutiske metode som anvendes i OASIS, terapeuter og deltageres oplevelse af virkningen samt dens indvirkning på sideløbende behandlingsforløb.

OASIS tilbyder behandling og rådgivning for flygtninge gennem en række behandlingstilbud, heriblandt et kunstterapeutisk gruppeforløb.

Evalueringsdesignet indbefatter deltagerobservation, registerdata, et desk study og interviews med brugere af og terapeuter ved de kunstterapeutiske tilbud.

Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin