24.11.15 Kurser om social kontrol

nov 25, 2015

Den 12. og 24. november har vi afholdt to opkvalificeringskurser om social kontrol for AKT-vejledere m.fl. på københavnske skoler. Yderligere to afholdes i 2016.

Den 12. og 24. november afholdte Als Research i samarbejde med Københavns Kommune to heldags opkvalificeringskurser om social kontrol.

På baggrund af en række vidensoplæg fra Als Research, psykolog Basim Osman, og Etnisk Konsulentteam blev der på kurset givet viden om karakteren og omfanget af social kontrol og sat fokus på fagpersoners rolle, udfordringer og handlemuligheder i relation til børn og unge, der udsættes for social kontrol.

Kurset gav desuden indblik i de unges vinkel på social kontrol, med udgangspunkt i personlige beretninger af Sana og Mariam Atris fra Dialogkorps om Æresrelaterede Konflikter.

På kurserne deltog i alt 77 AKT-vejledere, integrationsvejledere, pædagoger, skolesocialrådgivere m.fl. fra skoler i Københavns kommune.

Der afholdes yderligere to opkvalificeringskurser i primo marts og april 2016.

Læs mere om social kontrol i rapporterne Ung i 2011 og Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund samt inspirationskataloget Et spørgsmål om ære.

Herunder ses billeder fra opkvalificeringskurset d. 24 november:

Hvad er social kontrol, hvor udbredt er det - og hvorfor er det et problem? v. Bjarke Følner, Als Research

Mariam og Sana Atris, Dialogkorpset om Æresrelaterede konflikter

Social kontrol - når bekymring og omsorg bliver til pres og sanktion, v. Basim Osman

Kursusdeltagere fra en lang række skoler i Københavns Kommune

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin