18.11.2015 Rådgivning og sparring for Region Hovedstadens Psykiatri

nov 18, 2015

Als Research skal i yderligere et år fungere som rådgivnings- og sparringspartner i forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med forbedring af behandlingen af dobbeltdiagnosticerede patienter.

På opdrag fra Psykiatrisk Center Sct. Hans fungerer Als Research i 2014-2016 som rådgivnings- og sparringspartner i forbindelse med implementering af Klinisk vejledning for patienter med dobbeltdiagnose i Region Hovedstadens Psykiatri.

Indsatsen har til formål dels at sikre udviklingen af en handle- og implementeringsplan for hvert af Region Hovedstadens 9 psykiatriske centre med udgangspunkt i centrenes organisation og specifikke målsætninger på dobbeltdiagnoseområdet, og dels at skabe en platform for erfaringsudveksling og kvalitetssikring på tværs af centrene. Als Research har desuden til opgave løbende at undersøge udviklingen i centrenes praksis og kompetencer i forhold til behandling af dobbeltdiagnosticerede patienter.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin