17.08.15 Kurser om social kontrol

aug 17, 2015

Als Research afholder i efteråret to opkvalificeringskurser om social kontrol for Københavns Kommune.

I november 2015 afholder Als Research to opkvalificeringskurser om social kontrol for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Opkvalificeringskurserne er en del af København Kommunes indsats mod social kontrol 2015-16 og målrettes AKT vejledere. Formålet med opkvalificeringskurserne er, at give de deltagende AKT vejledere indblik i problemets karakter og omfang, sætte fokus på de udfordringer deltagerne som fagpersoner oplever samt hvordan man kan håndtere situationer relateret til social kontrol og æresrelateret konflikt.

Heldagskurserne afholdes i København og inddrager, foruden Als Research egne indsigter, oplægsholdere fra bl.a. Dialogkorpser og Etnisk Konsulentteam.

Læs mere om kurserne her.
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin