26.01.15 Inspirationsdag om borgerinddragelse

jan 26, 2015

Fredag d. 23 januar afholdt Als Research inspirationsdagen "Rock the boat" for Enheden for Område- og Byfornyelse i Københavns Kommune.

Temaet for inspirationsdagen ”Rock the boat” var borgerinddragelse med fokus på anvendt praksis, samarbejdsmuligheder imellem enhedens tre indsatser - Gårdhaver, Område- og Bygningsfornyelse -  samt inspiration til nye borgerinddragelsesmetoder. På inspirationsdagen deltog 60 medarbejdere fra Enheden for Område- og Byfornyelse.

Als Research lagde ud med et indlæg, der satte fokus på formålet med borgerinddragelse samt enhedens mulige udfordringer. Herefter åbnede en workshop op for livlig debat på tværs af indsatserne, hvor erfaringer og samarbejdsmuligheder blev vendt. Efter frokost blev deltagerne præsenteret for et udvalg af nye metodiske tilgange til borgerinddragelse - nudging, antropologiske metoder og brugerdreven innovation – med eksempler på konkrete metoder, der kan anvendes i det daglige arbejde.

Dagen igennem blev deltagerne selv ”borgerinddraget” både mere traditionelt og ved hjælp af sms-afstemninger.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin