05.01.15 Dialog og undervisning om seksualitet og ligestilling

jan 5, 2015

I 2015 skal Als Research gennemføre en dialog- og undervisningsindsats henvendt til unge og lærere på ungdomsuddannelser i en række af landets kommuner.

Indsatsen gennemføres i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Indsatsens formål er dels at fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, og dels at understøtte, at de unge bliver bedre til at sige fra over for social kontrol og kender deres rettigheder og muligheder for at få hjælp og støtte.

 

Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin