22.09.14 Kortlægning af diskrimination vedrørende etnicitet og handicap

sep 22, 2014

I efteråret 2014 foretager Als Research en kortlægning for Ankestyrelsen af omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination og hadforbrydelser på baggrund af etnicitet og handicap.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin