09.09.14 Integrationstræf 14

sep 9, 2014

Als Research deltog i går på Integrationstræf 14 i Kolding, hvor vi bidrog med en informationsstand og en vellykket session om social kontrol blandt etniske unge.

Integrationstræf 14 afholdtes af KL og Socialstyrelsen, og henvendte sig bredt til ledere og medarbejdere i kommuner samt til samarbejdspartnere og andre interessenter, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

Fokus var på dette års træf på de flygtninge og indvandrere, der er i en særlig udsat position, og hvor vejen til integration ikke er helt lige til.

Als Research bidrog blandt andet til at belyse dette tema ved afholdelsen af en session om social kontrol blandt etniske unge i samarbejde med Socialstyrelsen og Etnisk Konsulentteam. Som et led i sessionen præsenterede konsulent Bjarke Følner hovedkonklusionerne fra de seneste større undersøgelser på området, som Als Research har stået bag.

Læs undersøgelsesrapporterne i deres fulde længde her:
Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund (2014) og UNG i 2011, nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed og grænser.

Als Research havde desuden en infostand på integrationstræffet, hvor et større udvalg af vores kortlægninger og undersøgelser af udsatte flygtninge og indvandreres vilkår var tilgængeligt. 


Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin