25.03.14 Als Research på Integrationsviden.dk

mar 25, 2014

Als Research er blevet optaget som videnscenter på vidensportalen Integrationsviden.

Integrationsviden formidler kvalitetssikret viden om integration og giver adgang til eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere inden for integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen. Den primære målgruppe for portalen er kommunale integrationspraktikere, samt personer med en koordinerende og vidensformidlende funktion inden for integrationsområdet i kommunerne. Også foreninger, virksomheder og organisationer kan drage nytte af portalen.

Du finder Als Research her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin