19.02.14 Kampagne mod menneskehandel

feb 19, 2014

Som et led i regeringens indsats til bekæmpelse af menneskehandel skal Als Research gennemføre en landsdækkende oplysnings- og forebyggelseskampagne mod menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde.

Kampagnen iværksættes på baggrund af finansloven 2013, hvor der er indgået aftale om bedre forhold for handlede personer. Det overordnede formål med kampagnen er at oplyse om menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde med henblik på at begrænse køb eller brug af ydelser leveret af ofre for menneskehandel i Danmark. Kampagnen gennemføres for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen og forventes igangsat i løbet af foråret og efteråret 2014. Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin