05.02.14 Rådgivning og sparring for Region Hovedstadens Psykiatri

feb 5, 2014

Als Research skal i foråret 2014 fungere som rådgivnings- og sparringspartner for Region Hovedstadens Psykiatri i forbindelse med udarbejdelse og implementering af handleplaner.

Rådgivnings- og sparringsfunktionen sker i forbindelse med implementeringen af behandlingsvejledningen for dobbeltdiagnosepatienter på Region Hovedstadens 10 psykiatriske centre. Formålet er dels at sikre, at der for hvert center udvikles en handle- og implementeringsplan, der tager udgangspunkt i centrenes specifikke målsætninger og problematikker på dobbeltdiagnoseområdet, og dels at skabe en platform for erfaringsudveksling og kvalitetssikring på tværs af centrene. Læs mere om projektet her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin