19.09.13 Undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund

sep 19, 2013

I efteråret 2013 gennemfører Als Research en undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen udføres for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

Undersøgelsen af kønsroller og social kontrol vil blive udført som et kvalitativt studie af, hvordan piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund selv oplever kønsrollerne og hvordan disse opretholdes. Endvidere, vil der være fokus på kønsrollernes betydning i forhold til integration og samfundsdeltagelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i den allerede eksisterende forskning om køn blandt etniske minoriteter i Danmark og Norden.

Læs mere her.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin