10.10.2009 - Nyt projekt for Sundhedsstyrelsen

okt 10, 2009

Kortlægning af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i PPR-systemet

Als Research gennemfører, for Sundhedsstyrelsen, et kortlægnings- og udviklingsprojekt målrettet etniske minoritetsbørn og –unge i PPR-systemet. Projektet udføres i et samarbejde med Århus Kommune og Københavns Kommune. Målet er at tilvejebringe ny viden om psykiske problemer blandt børn og unge med anden etnisk baggrund, samt at udvikle redskaber og samarbejdsrelationer til forbedring af bl.a. tidlig diagnosticering og behandling. Projektet løber fra efteråret 2009 til og med 2011.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin