26.02.13 Konference om rekruttering og fastholdelse af mænd på socialrådgiveruddannelserne

feb 26, 2013

Als Research inviterer fagpersoner med interesse for køn, uddannelse og socialt arbejde til konference mandag d. 13. maj 2013. Læs mere om tilmelding her

Formålet med konferencen er at præsentere resultaterne af kortlægningsundersøgelsen ”Mænd på socialrådgiveruddannelserne - kortlægning og udviklingsprojekt med fokus på rekrutterings – og fastholdelsesstrategier”. 

Konferencen får besøg af ligestillingsminister Manu Sareen, som holder oplæg og lægger op til debat. 

I konferencens paneldebat bidrager forskere, undervisere, studieledere og studerende med deres perspektiver på undersøgelsens resultater og fremadrettede perspektiver. Desuden inkluderer konferencen tre workshops, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere og bidrage med egne erfaringer og holdninger til temaet.

Der er stadigvæk enkelte ledige pladser på konferencen, og tilmeldingsfristen er forlænget til mandag d. 22. april.

Klik her for at se konferenceprogrammet og få information om hvordan du tilmelder dig

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin