06.03.13 Evalueringsseminar

mar 6, 2013

Als Research har evalueret ligebehandlingsforløbet 360° Equality Lab for Institut for Menneskerettigheder.

Den 6.marts 2013 afholdt Als Research et evalueringsseminar for medarbejderne i Aarhus Kommunes Borgerservice. Seminaret evaluerede Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsforløb 360° Equality Lab, som instituttet har gennemført for Borgerservice Aarhus.

Formålet med 360º Equality Lab er at forankre og implementere princippet om ligebehandling og lige muligheder i Borgerservice Aarhus Kommune. Det skal være med til at sikre lige muligheder for alle medarbejdere samt sikre lige adgang til serviceydelser for alle borgere uanset køn, race, hudfarve, alder, handicap, seksuel orientering, religion eller tro, politisk anskuelse eller social, national eller etnisk oprindelse.

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin