Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, friluftsliv og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

 


Hvad tilbyder vi?

Evalueringer
Gennem skræddersyede evalueringsdesign sørger vi for løbende effekt-, virknings- og procesevaluering og udvikling af projekter. Ønsker du at få foretaget en evaluering af dit projekt? Læs mere her.


Vejledning til fondsansøgninger
Vi tilbyder sparring og hjælp med at udforme fondsansøgninger. Læs mere her.


Kortlægningsundersøgelser, research og baggrundsanalyser
Vi skaber grundig og anvendelig viden gennem analyser og kortlægninger af problemstillingers omfang og karakter. Læs mere her.


Kampagner og kommunikation
Vi gør viden og resultater levende og anvendelige gennem kampagner, hjemmesider, workshops og andre formidlingsprodukter. Læs mere her.


Undervisning og rådgivning
Vi tilrettelægger og faciliterer foredrag, workshops og længere undervisningsforløb, så vores partnere opnår større indsigt og får konkrete redskaber til egen praksis.
Læs mere her.

Nyheder

<< <  Side 2 af 76  > >>

dec 1, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi har genåbnet vores telefoniske hotline, hvor etniske minoritetsborgere med begrænsede danskkundskaber kan få rådgivning om COVID-19 på deres eget sprog.
okt 2, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udvikle et nyt undervisningstilbud om negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse for Københavns Kommune. Til materialet udvikles også en ny undervisningsfilm med fokus på ligestilling, samt de positive aspekter forbundet med kvinder i beskæftigelse.
jul 10, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

>Flere nyheder