Undervisning og rådgivning

Gennem foredrag, undervisning, workshops og efteruddannelse bruger vi vores erfaringer og viden aktivt. Det kan være alt fra to timers emnespecifikke foredrag, over tankevækkende inspirations- og erfaringsoplæg til workshops og længerevarende undervisningsforløb.

Vores formidling og undervisning handler om lige dele viden og refleksion. Det fremmeste formål er at give tilhørerne større indsigt, bredere udblik og redskaber, mod og lyst til at tænke anderledes over tingene og over egen praksis.

Det er os magtpåliggende at turde stille spørgsmål, at turde tage hul på de problemstillinger, som ellers er fristende at lade alene, at turde tale om de udfordringer som opstår i kulturmøder, f.eks. mellem offentlige instanser og minoriteter. Temaer og indhold har deres udspring i praksis og i erfaring.

Som rådgivere fungerer vi som sparringspartner og idéudvikler for kunder med behov for baggrundsviden eller specialviden inden for integrations-, udsatte-, sundheds- og uddannelsesområderne.

 

Undervisnings- og rådgivningscases

Heldagsseminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme

Opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune

IDAHO-Forum 2016