Kortlægning

Kortlægning handler om at skabe ny viden.

Det kan f.eks. være viden om en problemstillings omfang og karakter eller om udvalgte gruppers adfærd og praksis på et givent område.

Hos Als Research har vi gennem tiden foretaget mange undersøgelser og kortlægninger om integration, ligestilling, børn og unge, socialområdet, uddannelse og friluftsliv.

Kortlægningsopgaver vil typisk bestå af dels dokumentation og udredning af et område, dels baggrunds-, kontekst- og aktøranalyser til at forklare baggrunde, sammenhænge og handlemuligheder.

Vores tilgang er altid at gå direkte til kilden – dvs. at indhente information og viden direkte fra de mennesker, kortlægningen handler om og berører, uanset hvor umiddelbart utilgængelige de forekommer i udgangspunktet. I vores optik er hverken sprog, kultur, religion, uddannelse, køn eller socioøkonomiske omstændigheder undskyldninger for ikke at opsøge og tilvejebringe data. Det er ofte tids- og ressourcekrævende, men det sikrer udsagnskraft og validitet.

Derudover vil en kortlægning typisk også indeholde viden fra fagpersoner, eksperter og interessenter til uddybning, refleksion og perspektivering over problemstillingerne.  Vi har fokus på at skabe viden, der er grundig, relevant og anvendelig.

Har du en kortlægning, du gerne vil have foretaget? Skriv til os på kontakt@alsresearch.dk

 

Kortlægningscases

Undersøgelse af social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse

Undersøgelse af livredningsaktiviteter i de danske svømmeklubber

Undersøgelse af udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet