Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud til udsatte og fagligt udfordrede børn, som har til formål at understøtte læring og at hjælpe de tilmeldte børn til et bedre fagligt niveau i læsning og matematik. Projektet er inspireret af The Letterbox Club, som har vist særdeles lovende resultater i Storbritannien.

Indsatsen går ud på, at de tilmeldte børn modtager i alt 6 farvestrålende pakker, som er fyldt med spændende læsebøger og matematikmaterialer, samt spil, skrive- og læseredskaber. Hver pakke har sit eget tema, og indholdet er udvalgt i samarbejde med en række af landets dygtigste folkeskolelærere og faglige konsulenter i dansk og matematik. Pakkerne er inddelt i fire niveautilpassede serier med 6 pakker i hver. Serierne er således inddelt i følgende niveauer: 1.-2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse og 7. klasse.

Hver pakke indeholder:

  • 2-3 niveausvarende bøger
  • Et matematikhæfte
  • En hilsen til barnet fra kendte rollemodeller, Hella Joof eller Jacob Riising
  • Et forældrebrev med oplysninger om pakkens indhold til barnets forældre, plejeforældre eller omsorgsperson
  • Skrive-, tegne- og regneredskaber og spil
  • Klistermærker med barnets navn på.

Materialerne i bogpakkerne skal bl.a. hjælpe med at styrke barnets motivation for læring, styrke barnets selvtillid og selvværd samt understøtte barnets engagement i egen læring.

Eksempel på Klub Penalhus pakke:

Klub Penalhus initiativet blev i perioden 2016-2018 afprøvet og evalueret blandt flere end 200 børn, hvor metoden har vist særdeles positive resultater. Afprøvningen blev gennemført som et led i satspuljeprojektet Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen af Als Research for Socialstyrelsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt med ekstra støtte fra TrygFonden. Evalueringen blev gennemført af TrygFondens Børneforskningscenter, Rambøll Management Consultning og VIA University College.

Ifølge evalueringsresultaterne har Klub Penalhus både visse effekter i forhold til børnenes evner i læsning samt flere effekter i forhold til børnenes trivsel. Blandt faglige udfordrede børn ses en effekt på elevernes evne til at knække den alfabetiske kode og identificere ord. Endvidere viste Klub Penalhus en langsigtet effekt et år efter afsluttet indsats på trivselsindikatoren social trivsel samt en effekt på støtte og inspiration lige efter indsatsen. Derudover var der på SDQ langsigtede effekter over et halvt år efter afsluttet indsats på adfærdsmæssige symptomer, hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder samt total score på vanskeligheder. Desuden viste evalueringens kvalitative analyser, at størstedelen af børnene fik en øget læselyst, samt at nogle af børnene blev gladere for at gå i skole og oplevede, at de blev hurtigere til at læse og genkende ord.

Er du eller din kommune interesseret i at gennemføre et Klub Penalhus forløb og/eller høre mere om priser og tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 33 91 77 78 eller mail: sj@alsresearch.dk.

Besøg Klub Penalhus hjemmeside her, eller læs mere om Klub Penalhus og Als Researchs implementeringserfaringer i metodebeskrivelsen Klub Penalhus for udsatte og fagligt udfordrede børn – en metodebeskrivelse til kommuner og skoler.