Evaluering

En god evaluering skal kunne svare på spørgsmålene: Hvad virker? Hvordan virker det? Hvorfor virker det?

Hos Als Research har vi mangeårig erfaring med at lave evalueringer af både store og små projekter. Vi har stor erfaring med både procesevalueringer, effektevalueringer, virkningsevalueringer og organisationsevalueringer, og vi bruger helst både kvalitative og kvantitative metoder. Mange evalueringer løses bedst med en kombination af tilgange, så både målopfyldelse, metoder og effekter belyses samtidig med, at der løbende gives viden og læring til projektet, så det kan justeres undervejs.

Vi respekterer de enkelte projekters unikke organisering, formål og kontekst, og derfor skræddersyer vi altid en evalueringsmodel i tæt samarbejde med kunden. Vores fokus er, at en evaluering skal være nøjagtig, relevant og anvendelig.

Har du et projekt, du gerne vil have evalueret? Så er du altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan indgå som evaluator for dig og dit projekt. Skriv til os på kontakt@alsresearch.dk.

 

Evalueringscases

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Vores Natur for Friluftsrådet

Evaluering af Sunde Fællesskaber for Indvandrer Kvindecentret