Ydelser

Vi har speciale i forskningsbaserede evalueringer, kortlægninger, analyser og kommunikation inden for integrations-, udsatte-, sundheds- og uddannelsesområderne.

Vores netværk og erfaring giver os en dyb indsigt i de forskellige målgruppers levevis, problemstillinger og værdier. Dette sikrer praksisnære og anvendelige produkter.

Denne viden og adgang til miljøerne anvender vi bl.a. til at udvikle og gennemføre kampagner og kommunikationsmaterialer til målgrupperne inden for vores specialeområder.

Vi har en bred berøringsflade til praktikere og et grundigt kendskab til udfordringerne i mødet mellem offentlige instanser og minoriteter. Dette benytter vi bl.a. til at tilbyde kvalificeret undervisning, rådgivning og foredragsvirksomhed.