Publikationer 2015

 

BAGGRUNDSNOTAT

Baggrundsnotat for Nordisk Ministerråds seminar om hadytringer og sexisme - Hadytringer og sexisme i Norden

I samarbejde med Nordisk Ministerråd og det danske formandskab, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, afholdt Als Research i d. 2-3 november 2015 et seminar om hadytringer og sexisme i Norden. Seminaret havde til formål at stille skarpt på, hvordan problemer med hadytringer og sexisme i den offentlige debat kan løses. Forud for seminaret udgav vi et baggrundsnotat som giver indblik i karakteren og omfanget af sexisme og hadefulde ytringer i Norden.

Download publikationen her.

 

UNDERSØGELSESRAPPORT

Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

Als Research gennemførte i perioden december 2014 - juni 2015 en omfattende undersøgelse af oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder i Danmark. Undersøgelsen blev foretaget for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Download publikationen her.

 

UNDERVISNINGSMATERIALE

Ungt Liv - Undervisningsmateriale om rettigheder, ligestilling, og social kontrol målrettet unge mellem 15 og 25 år

Als Research gennemførte i 2015 en dialogindsats i samarbejde med Etnisk Ung, som havde til formål at fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet - bl.a. gennem dialogmøder for unge og forældre og mini-seminarer for undervisere og frontpersonale. Dette undervisningsmateriale er udviklet som en del af dialogindsatsen og henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelser, mellemlange videregående uddannelser og ungdomsklubber.

Download publikationen her.
UNDERSØGELSESRAPPORT

Nydanske LGBT-personers levevilkår

Als Research gennemførte i perioden december 2014 - september 2015 en omfattende undersøgelse af nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår. Undersøgelsen er baseret på en survey om holdninger til LGBT blandt nydanskere, en survey blandt LGBT-personer i Danmark med over 3.300 respondenter og dybdegående kvalitative interview med 50 nydanske LGBT-personer. Undersøgelsen blev udført for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Download publikationen her.UNDERSØGELSESNOTAT

Børns oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets børneinddragelsesinitiativer

Als Research undersøgte i foråret 2015 børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets børneinddragelsesinitiativer. Den eksplorative undersøgelse var baseret på interview med 12 børn og unge. Undersøgelsen blev udført for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.

 

EVALUERINGSRAPPORT

Evaluering af projekt RÅDerummet - færre udsættelser på Bispebjerg

Als Research evaluerede i perioden april 2013 - april 2015 projekt RÅDerummet, som havde til formål at forebygge og nedbringe antallet af udsættelser i 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg i København. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem boligorganisationerne fsb, 3B og AAB samt Københavns Kommune. Evalueringen havde til formål at belyse projektets resultater og målopfyldelse, og bestod af et indledende kortlægningsnotat, en midtvejsevaluering og en slutevaluering. 

Download publikationen her.

 


INSPIRATIONSKATALOG


Borgerinddragelse i enheden for Område- og Byfornyelse

Als Research gennemførte i december 2014 – januar 2015 en undersøgelse af borgerinddragelsesmetoder i enheden for Område- og Byfornyelse, Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Kommune, med henblik på at skabe inspiration til nye borgerinddragelsesmetoder. Som en del af projektet afholdtes inspirationsdagen ”Rock the boat”.

Inspirationskataloget er udarbejdet i forlængelse heraf og er målrettet enhedens medarbejdere. Der sættes fokus på borgerinddragelses formål og gives et overblik over enhedens nuværende praksis. Allerede anvendte metoder opridses og nye borgerinddragelsesmetoder samles under temaerne nudging, antropologisk metode, brugerinddragelse og elektronisk borgerinddragelse.

Download publikationen her.

 

  

 

 

 

 

 

https://www.alsresearch.dk/uploads/images/minij.jpg