Publikationer 2014

 

 

EVALUERINGSRAPPORT


Projekt Mind Your Own Business

Als Research evaluerede i perioden oktober 2012 - maj 2014 projekt Mind Your Own Business for Dansk Flygtningehjælp. I Mind Your Own Business skabes mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 11‐18‐årigedrenge med etnisk minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder, mentorer fra erhvervslivet,frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og eventuelleværesteder. Formålet med evalueringen er at undersøger effekterne af indsatsen. Evalueringen har haft fokus på, hvorvidt projektet lever op til sine målsætninger i relation til drengenes udbytte af projektet, samt at udgøre et direkte input til projektets næste fase.

Download publikationen her.

 

EVALUERINGSRAPPORT


Projekt MindSpring

Als Research evaluerede i perioden oktober 2012 - marts 2014 trænerkursus og gruppeforløb for unge i projektet MindSpring for Dansk Flygtningehjælp. Formålet med projekt Mind-Spring er gennem forældre- og ungegrupper bestående af asylansøger- og kvoteflygtninge at styrke forældreskabet og dermed trivselen for asylsøgerfamilier og nyankomne kvoteflygtningefamilier. Formålet med evalueringen var at kvalificere konceptet i en dansk kontekst, synliggøre muligheder og barrierer og komme med anbefalinger til justeringer af indsatsen med henblik på forankring og videre udbredelse. Denne del af evalueringen har fokus på trænerkurset for MindSpring-trænere samt gruppeforløbet for unge i projektet.

Download publikationen her.

 

IDÉKATALOG


Et spørgsmål om ære

Som et led i kampagnen "Et spørgsmål om ære" udarbejdede Als Research i 2014 et idékatalog, som henvender sig til fagfolk, der arbejder med at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter. Kataloget var baseret på interview med unge, der har været udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter, og samler de unges egne bud på, hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der skal til for at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter fremadrettet.

Download publikationen her.

 

UNDERSØGELSESRAPPORT


Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund

I perioden oktober 2013 - februar 2014 gennemførte Als Research en undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvordan kønsroller og forskellige former for social kontrol kan komme til at virke styrende for de unges liv og integrationsmuligheder, og den søger at belyse de forskellige betydninger af denne kontrol for unge kvinder og unge mænd. Rapporten blev offentliggjort i forbindelse af Kvindernes Internationale Kampdag den 8.marts 2014.

Download publikationen her.

 

UNDERSØGELSESRAPPORT


Myter om minoriteter i København

I januar 2014 gennemførte Als Research en mindre undersøgelse af myter om minoriteter i København for Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Formålet med undersøgelsen var at skabe et overblik over de fordomme og myter, der findes om minoriteter i København, hvilke fordomme minoriteter har om majoriteten samt at afdække anatomien bag dem. På baggrund af en række fokusgruppeinterview med minoriteter (etniske, religiøse, LGBT og personer med handikap), såvel som københavnere med majoritetsbaggrund, opstiller rapporten en række forslag til hvilke metoder og platforme en anti-myte kampagne kunne tage i anvendelse.

Download publikationen her.

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT


Evaluering af projekt Færre udsættelser på Bispebjerg

Als Research evaluerer i perioden 2013-2015 projektet Færre udsættelser på Bispebjerg. Projektet har til formål at forebygge udsættelser i 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg og bygger på et samarbejde mellem fsb, 3B, AAB og Københavns Kommune. Evalueringen gennemføres på opdrag fra fsb, og falder i tre dele: I 2013 udarbejdede Als Research en kortlægningsrapport til brug for projektets medarbejdere, og i 2014 og 2015 følges projektet op af henholdsvis en midtvejs- og en slutevaluering.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.