Publikationer 2012

 


FORSKNINGSARTIKEL 

Somaliske indsatte i Danmark

I 2012 bidrog Als Research med en artikel om somaliske indsatte i danske fængsler i antologien Utenlandske innsatte i nordiske fengsler. Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia.

Jacob Als Thomsen og Line Seidenfaden: "Somaliske indsatte i Danmark", s. 43-68.

Download publikationen her.

 

 

EVALUERINGSRAPPORT 

Hvert barn sin chance

Als Research udgav i november 2012 evalueringsrapporten Hvert barn sin chance - Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune. Projektet var et samarbejde mellem Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen i København, og blev finansieret af Københavns Kommune.

Download publikationen her.

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT

Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet

Als Research udarbejdede i perioden 2010-2012 en kortlægningsrapport om udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn. Undersøgelsen var finansieret af SATS-puljen for 2009 målrettet en Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Rapporten blev udgivet i juli 2012.

Download publikationen her.

 

 

 

EVALUERINGSRAPPORT 

MindSpring - Forældregrupper for asylansøgere og flygtninge

Als Research evaluerede i perioden marts 2011 til juni 2012 projektet MindSpring for Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Rapporten over resultaterne af slutevalueringen blev udgivet i juni 2012.

Download publikationen her.

 


MIDTVEJSEVALUERINGSNOTAT


Evaluering af pilotprojekt for bande-exit i Kriminalforsorgen

I forbindelse med Als Researchs evaluering af Direktoratet for Kriminalforsorgens pilotprojekt for rocker- og bandemedlemmer i exit udarbejdedes en midtvejsevalueringen, som blev færdiggjort maj 2012.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.

 

 

 

NOTAT 

Danske og udenlandske exit-erfaringer

Als Research kortlagde i perioden juni 2011 til marts 2012 danske og udenlandske bandeexit-erfaringer for Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.