Publikationer 2011

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT


Ung i 2011 - Nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser

Als Research gennemførte i perioden september 2010 til august 2011 en undersøgelse, der havde til formål at skabe viden om omfang og karakter af social kontrol blandt nydanske unge. Undersøgelsen blev udført på opdrag fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Kortlægningsrapporten blev udgivet i oktober 2011.

Download publikationen her.

 


METODEKATALOG


Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

Als Research udgav i 2011 et metodekatalog til integration i praksis - baseret på gode idéer og erfaring fra de etniske konsulenter i jobcentrene. Kataloget blev udført på opdrag fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Download publikationen her.

 KAMPAGNEMAGASIN


Mødre og Døtre - Kvinder i to kulturer

I samarbejde med Umloud Untd tilrettelagde og udviklede Als Research i 2011 et magasin i forbindelse med kampagnen Mødre og Døtre. Magasinet blev udfærdiget på opdrag fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Download publikationen her.

 

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT


Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark

Als Research gennemførte i perioden januar 2010 til februar 2011 en undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet. Kortlægningsrapporten blev udgivet i februar 2011 og var udarbejdet for Ligestillingsafdelingen under Ministeriet for Ligestilling.

Download publikationen her.