Publikationer 2010

 

EVALUERINGSRAPPORT


Evaluering af lokaludvalgene i København

Als Research gennemførte i perioden april til august 2010 en evaluering af lokaludvalgene i København, der havde til formål at få belyst, hvilke dele af lokaludvalgenes opgaveløsning, der fungerede, og hvilke der kunne forbedres. Efter evalueringens gennemførsel fulgte en høringsperiode på tre uger, hvor lokaludvalgene havde mulighed for at kommentere på evalueringens resultater. Vi har samlet rapport, bilag og høringssvar i en samlet publikation.

Download publikationen her.