Publikationer 2008KORTLÆGNINGSRAPPORT


Socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Als Research gennemførte i perioden februar-august 2008 en kortlægningsundersøgelse af socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i København. Kortlægningen blev udført på opdrag fra Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Rapporten blev udgivet i november 2008.

Download publikationen her.