Publikationer 2006KORTLÆGNINGSRAPPORT


"Selvfølgelig skal jeg arbejde" - Svagsynedes arbejdsmarkedserfaringer

Als Research gennemførte i foråret 2006 en undersøgelse af arbejdsmarkedserfaringer blandt svagsynede. Undersøgelsen blev udført på initiativ af Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og var finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Download publikationen her.

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT


Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark

Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark er resultatet af et projektarbejde udført på Center for Voldtægtsofre i perioden september 2005 – april 2006. Projektet blev udført i tæt samarbejde mellem Center for Voldtægtsofre og Als Research.

Download publikationen her.