Publikationer 2020

 

RAPPORT

Udfordringer og stigma i forhold til at have LGBTI-identitet i Danmark

Baseret på en survey med 3.571 besvarelser og 24 dybdegående interviews blandt LGBTI-personer fremlægger rapporten resultaterne fra en undersøgelse af stigma og udfordringer i forhold til at have LGBTI-identitet. Undersøgelsen er gennemført for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet i perioden november 2019-juni 2020.

Download publikationen her.

 

RAPPORT

Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse

Denne rapport fremlægger resultaterne af Als Researchs undersøgelse af social kontrol som barriere for minoritetsetniske kvinders beskæftigelse i Københavns Kommune. Undersøgelsen er udført på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. 

Download publikationen her.