Publikationer 2019

RAPPORT

Undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet

Denne rapport fremlægger resultaterne af Als Researchs undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er udført på vegne af minister for ligestilling i perioden september 2018-2019. Undersøgelsen belyser LGBT-personers trivsel og forhold på arbejdsmarkedet, herunder grader af åbenhed, oplevelser med diskrimination og initiativer målrettet inklusion af LGBT- personer på det danske arbejdsmarked mv.

Download publikationen her.

INSPIRATIONSMATERIALE

Klub Penalhus for udsatte og fagligt udfordrede børn - en metodebeskrivelse

Denne metodebeskrivelse formidler de overordnede erfaringer og resultater fra afprøvningen af Klub Penalhus. Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode, som har til formål at styrke udsatte og fagligt udfordrede børns faglige niveau i læsning. Afprøvningen er gennemført af Als Resarch for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Download publikationen her.

 

INSPIRATIONSMATERIALE

Makkerlæsning for udsatte og fagligt udfordrede børn - en metodebeskrivelse

Denne metodebeskrivelse formidler de overordnede erfaringer og resultater fra afprøvningen af Makkerlæsning. Makkerlæsning er en skoleunderstøttende metode, som har til formål at styrke udsatte og fagligt udfordrede børns faglige niveau i læsning. Afprøvningen er gennemført af Als Resarch for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Download publikationen her.

 

INSPIRATIONSMATERIALE

Makkerlæsning - en indføring i metoden

Denne metodebeskrivelse formidler den nødvendige viden, som du som læsemakker har brug for, for at kunne læse efter metodens forskrifter. Makkerlæsning er en skoleunderstøttende metode, som har til formål at styrke udsatte og fagligt udfordrede børns faglige niveau i læsning.

Download publikationen her.

 

FORMIDLINGSNOTAT

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd - resumé af rapport

Dette resumé formidler de væsentligste resultater fra rapporten Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd, udgivet i februar 2019. Undersøgelsen er foretaget af Als Research for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, og har haft til formål af afdække maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd i Danmark.

Download publikationen her.

 

RAPPORT

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd

I perioden september 2017 til februar 2019 gennemførte Als Research en undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd. Undersøgelsen er gennemført for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt mænd og kvinder i alderen 18-64 år, en interviewundersøgelse blandt minoritetsetniske mænd i samme aldersgruppe samt et rammesættende litteraturstudie af eksisterende relevant national og international litteratur.

Download publikationen her.

 

RAPPORT

Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

I perioden september - december 2018 gennemførte Als Research en evaluering af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Evalueringen er gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Undersøgelsen er baseret på syv spørgeskemaundersøgelser blandt skolechefer, skoleledere, undervisere, elever i (4., 7., 9. klasse) og forældre samt kvalitative interview med elever, lærere og skoleledere på fem udvalgte skoler.

Download publikationen her.

Download bilag her.