Publikationer 2013

 

EVALUERINGSRAPPORT


Evaluering af Sund Skole Nettet

Als Research evaluerede i perioden februar til august 2013 Rockwool Fondens intervention Sund Skole Nettet (SSN). Evalueringen er udført for Rockwool Fondens Forskningsenhed, og havde til formål at undersøge og analysere SSN interventionens relevans, kvalitet, effektivitet, (kvalitative) resultater og levedygtighed.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.

 

EVALUERINGSRAPPORT


Evaluering af Perspekt interventioner i Høje Taastrup Kommune

I perioden september 2012 - juni 2013 evaluerede Als Research for Rockwool Fondens Forskningsenhed undervisningsmaterialet Perspekt, der har til formål at træne skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Evalueringen omfatter gennemførte Perspektforløb på 4 forskellige klassetrin på Charlotteskolen, samt forløb i 1. og 2. klasse på de øvrige 9 folkeskoler i Høje Taastrup kommune. Evalueringsrapporten rummer endvidere en kortlægning af relaterede undervisningsprogrammer. Læs mere om evalueringen på Rockwool Fondens Forskningsenheds side.

Download publikationen her.
FORSKNINGSARTIKEL 

Somaliske indsatte i danske fængsler

I 2012 bidrog Als Research med en artikel om somaliske indsatte i danske fængsler i en nordisk publikation. Nu er den engelske version udkommet. Publikationens titel er "Ethnic minority prisoners in Nordic prisons. Educational background, preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia”.

Jacob Als Thomsen og Line Seidenfaden fra Als Research medvirker med artiklen "Somali prisoners in Denmark" s. 33-56. Download den engelske version her.

 


UNDERSØGELSESRAPPORT


Undersøgelsen omhandlende mentor-indsatsen for rocker- og bandemedlemmer i exit i Kriminalforsorgen

Als Research evaluerede i perioden marts 2012 til og med juni 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgens pilotprojekt for rocker- og bandemedlemmer i exit.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.

 


EVALUERINGSRAPPORT


Evaluering af Fit for Kids' sundhedsprogram i Høje Taastrup

Als Research evaluerede i perioden januar 2012 til december 2012 for Rockwool Fondens Forskningsenhed Fit for Kids' sundhedsinitiativ i Høje Taastrup Kommune, der havde til formål at fremme sundere kost- og motionsvaner hos overvægtige børn. Programmet omfattede tilsammen 80 børn fordelt på 4 hold, og målgruppen for evalueringen var børn i alderen 8-12 år, der falder indenfor 20%-fraktilet, det vil sige de 20% mest overvægtige eller inaktive børn. Evalueringsrapporten blev udgivet i februar 2013.

Publikationens indhold er ikke offentligt tilgængeligt.

 

KORTLÆGNINGSRAPPORT


Mænd på socialrådgiveruddannelsen - Udfordringer og muligheder for styrket rekruttering og fastholdelse

Als Research gennemførte i perioden september 2012 til januar 2013 projektet Mænd på socialrådgiveruddannelsen. Projektet blev støttet af 'Pulje til fremme af ligestilling' under Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Kortlægningsrapporten blev offentliggjort den 13. maj 2013.

Download publikationen her.

 

INSPIRATIONSKATALOG


Mænd på socialrådgiveruddannelsen - Strategier for rekruttering og fastholdelse

I forbindelse med gennemførelsen af projektet Mænd på socialrådgiveruddannelsen publicerede Als Research foruden kortlægningsrapporten et inspirationskatalog.

Download publikationen her.

 

 

EVALUERINGSRAPPORT


Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund

Als Research evaluerede i efteråret 2012 projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. Opdragsgiveren var Integrationshuset Kringlebakken, og evalueringen blev finansieret på en bevilling fra SATS-puljen. Evalueringsrapporten blev udgivet i marts 2013.

Download publikationen her.

 

 

SEMINARNOTAT

Værdigrundlagsseminar for Blågårdens menighedsråd

Als Research afholdt i februar 2013 et værdigrundlagsseminar for menighedsrådet i Blågårdens Sogn. Seminarnotatet blev udgivet i marts 2013.

Download publikationen her.

 

 EVALUERINGSNOTAT


Ligebehandlingsprojektet 360˚Equality Lab

Als Research evaluerede i marts 2013 ligebehandlingsprojektet 360° Equality Lab, som Institut for Menneskerettigheder har gennemført i samarbejde med Borgerservice Aarhus Kommune. Evalueringsnotatet blev udgivet i marts 2013.

Download publikationen her.

 

 

FORSKNINGSNOTAT


Forskning i ligebehandling af etniske minoriteter

Als Research leverede i januar 2013 et notat om forskning i ligebehandling af etniske minoriteter til Eksperttænketanken for Integration i Københavns Kommune.

Publikationens indhold er endnu ikke offentligt tilgængeligt.