Udarbejdelse af inspirationsmateriale om Mental Sundhed

Rockwool Fondens forskningsenhed bad Als Research udarbejde en inspirationsguide baseret på erfaringerne fra projektet Mental Sundhed, der er blevet gennemført på Rådmandsgade og Pedersborg Skole i 2010- 2012.

Opgaven inkluderede gennemførelsen af en række interviewundersøgelser på de to skoler med henblik på at indsamle erfaringer fra lærere, elever og skoleledere om projektets aktiviteter til brug for udarbejdelsen af et inspirationsmateriale.

Projektperiode: September 2012 - oktober 2012
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen