Helsdagsseminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme

For Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har Als Research udviklet 4 lukkede heldagsseminar om social kontrol, radikalisering og ekstremisme med relevans for tilsynet med de frie grundskoler i Danmark. Seminarerne blev målrettet den faggruppe i styrelsen, der fører tilsyn med de frie grundskoler, og blev afholdt i november 2018 og januar 2019.

Projektperiode: November 2018 - januar 2019
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen