Opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune

I 2018 afholdte Als Research i alt fire opkvalificeringskurser om social kontrol for medarbejdere i Københavns Kommune. Medarbejderne blev inviteret af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. De fire kurser var målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge i alderen 11-29 år i folkeskolens mellem- og udskolingstrin, klubber, foreninger, i forbindelse med boligsocialt arbejde, ungdomsuddannelse eller jobcenteret.

På kurserne gennemgik vi, hvornår der er tale om social kontrol, hvor udbredt problemet er, samt hvilke handlemuligheder man som fagperson har, hvis man har en bekymring om, at et barn eller en ung udsættes for social kontrol.

Foruden Als Research' egne undervisere var der oplæg fra bl.a. forfatter Ahmad Mahmoud, specialist i familiekonflikter Farwha Nielsen og Etnisk Konsulentteam.

Se programmet for opkvalificeringskurser i 2018 her.

Kurserne var en gentagelse af de opkvalificeringskurser om social kontrol, som Als Research afholdt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2015 og 2016. Her var deltagerne på kurserne dog alene AKT vejledere i kommunen.

Projektperiode: November 2017 - Oktober 2018
Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner