Udarbejdelse af inspirationsmateriale og afholdelse af inspirationsdag for Københavns Kommune

Enhed for område- og byfornyelse i Københavns Kommune bad Als Research om at afholde en inspirationsdag den 23. januar 2015 med fokus på borgerinddragelsesarbejdet. Som optakt til dagen blev der udarbejdet et inspirationskatalog med overblik over enhedens nuværende praksis samt inspiration til nye metoder i borgerinddragelsesarbejdet.

Projektperiode: December 2014 - januar 2015

Opdragsgiver: Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen