Undersøgelse af livredningsaktiviteter i de danske svømmeklubber

Manglende viden om, hvilken rolle livredning spiller i svømmeklubberne i dag, udgør en barriere for at udvikle livredningskulturen i Danmark fremadrettet. For TrygFonden og Dansk Svømmeunion udførte Als Research derfor en stor spørgeskemaundersøgelse med henblik på at opnå viden om, hvilken rolle livredning spiller bl.a. i svømmeskolen i de danske svømmeklubber.

Spørgeskemaet blev sendt til alle svømmeklubber i Dansk Svømmeunion og havde både klubbens ledelse, trænere og medlemmer som målgruppe. I spørgeskemaet spurgtes der bl.a. til hvor meget fokus, der er på livredning i klubben, hvilke livredningsaktiviteter, medlemmerne har lavet i undervisningen, og hvilke remedier til at træne livredning, der er tilgængelige i klubben.

Undersøgelsen blev gennemført som et led i respekt for vand-indsatsen. Med spørgeskemaundersøgelsen blev der etableret et udgangspunkt for indsatsen med at fremme livredningskulturen i svømmeklubberne, ligesom indsatsen fremadrettet kan kvalificeres med den viden, som spørgeskemaundersøgelsen skabte.

Projektperiode: September 2018 - februar 2019
Opdragsgiver: TrygFonden og Dansk Svømmeunion
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen