Undersøgelse af alvorlige hændelser til søs

I foråret 2021 foretager Als Research en undersøgelse for TrygFonden om alvorlige hændelser til søs.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke faktorer og omstændigheder, der har gjort sig gældende i tilfælde, hvor en person har oplevet en alvorlig hændelse til søs, men er blevet reddet eller har reddet sig selv. Der indsamles bl.a. viden om typen af fartøj, vejret på hændelsestidspunktet, de primære årsager til, at hændelsen udviklede sig alvorligt, samt hvordan personerne klarede sig ud af situationen - viden der er vigtig i tilrettelæggelsen af forebyggende indsatser.

Undersøgelsen baserer sig på data fra en elektronisk survey blandt fiskere og sejlere, som udsendes i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd.

Projektperiode: Foråret 2021
Opdragsgiver: TrygFonden
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen og Ida Kvist Sommer