Undersøgelse af social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse

I perioden juni 2019 - februar 2020 gennemførte Als Research en undersøgelse, der belyser social kontrol som barriere for minoritetsetniske kvinders beskæftigelse i Københavns Kommune. Undersøgelsen gennemføres på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Integrationshandleplan 2019-22 udvikles og iværksættes en fireårig indsats til forebyggelse af social kontrol i Københavns Kommune. Indsatsen i 2019-22 skal bl.a. sætte fokus på social kontrol som en eventuel barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse. For at kunne tilrettelægge en fremtidig indsats på området er der behov for at kortlægge, i hvilket omfang og på hvilke måder, social kontrol spiller ind på kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet.

På denne baggrund gennemførte Als Research en undersøgelse heraf, som er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentermedarbejdere samt interview med minoritetsetniske kvinder, jobcentermedarbejdere, relevante virksomheder, organisationer og eksperter samt andre relevante aktører på området.

Læs rapporten her.

Projektperiode: Juni 2019 – februar 2020
Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Kontaktperson: Bjarke Følner