Barrierer for at blive testet for sexsygdomme blandt LGBT+ personer og unge

Als Research skal bistå AIDS-Fondet med at kortlægge barrierer for at blive testet for sexsygdomme og kendskab til test som metode blandt hhv. LGBT+ personer og unge i Danmark mellem 15-29 år.

AIDS-Fondet arbejder for hiv-test og effektiv hiv-behandling, samt for at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. Derudover arbejder AIDS-Fondet bl.a. med at styrke rettigheder for de mest udsatte målgrupper, bekæmpe stigma og diskrimination og for at fjerne barrierer for en effektiv hiv-indsats.

I samarbejde med AIDS-Fondet udsendes en kvantitativ survey, der skal belyse, hvor udbredt kendskabet til test er, samt barrierer for at blive testet. Denne viden har til hensigt at styrke AIDS-Fondets Checkpoints tjenester og kommunikation fremadrettet.

Als Research bidrager med udvikling af spørgeskemaspørgsmål, indsamling af data, indledende databehandling og udarbejdelse af en tabelrapport i forbindelse med projektet.

 

Projektperiode: Juni 2020 – august 2020
Opdragsgiver: AIDS-Fondet
Kontaktperson: Laura Marie Kalmark