Undervisningsforløb om rettigheder og ligestilling målrettet flygtninge og indvandrere med etnisk minoritetsbaggrund

I konsortium med Dansk Flygtningehjælp, udarbejder Als Research i perioden 2017-2020 et undervisningsforløb målrettet flygtninge og indvandrere med etnisk minoritetsbaggrund. Undervisningsforløbet implementeres bl.a. på sprogskoler rundt i landet.

Undervisningsforløbet skal bidrage til at give viden og skabe debat om køn, kønsroller, ligestilling og negativ social kontrol med henblik på at bryde nogle af de barrierer, som kan stå i vejen for den enkeltes frie udfoldelse og deltagelse i samfundet. Herunder oplyse om rettigheder vedrørende egen økonomi, skilsmisse, vold, seksualitet mv. Undervisningen vil blive gennemført at et korps af undervisere og rollemodeller fra sprogskoler, foreninger, boligsociale projekter mv.

Kampagnens hjemmeside: ret-til-ligestilling.dk

Projektperiode: 2017-2020
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen, Udenrigsministeriet
KontaktpersonerBjarke Følner og Mia Kathrine Jensen