EN BY AF TALENTER - Virksomhedsindsat til bekæmpelse af ubevidst diskrimination på det københavnske arbejdsmarked

EN BY AF TALENTER vil inspirere københavnske virksomheder til at se det vækst- og innovationspotentiale, som en mangfoldig arbejdsstyrke rummer.

Erfaringer fra erhvervslivet viser at mangfoldighed i bred forstand styrker innovation og trivsel på arbejdspladsen, hvis den bringes i spil. Omvendt kan ubevidste forforståelser og rutineprægede rekrutteringsprocesser udgøre barrierer for, at minoritetsetniske kandidater får mulighed for at udfolde deres kompetencer på det københavnske arbejdsmarked.

Ved at arbejde aktivt og målrettet med konkrete mangfoldighedstiltag, kan virksomheder forløse det potentiale, som minoritetsetniske københavnere besidder til gavn for værdiskabelsen i hele virksomheden.

I løbet af 2021 og 2022 kan københavnske virksomheder gennem EN BY AF TALENTER deltage i en række åbne workshops og aktive læringsforløb, der inspirerer til konkrete mangfoldighedstiltag indenfor temaerne: Rekruttering, Job- og Talentudvikling samt Fastholdelse og Trivsel.

Som deltagere i EN BY AF TALENTER vil københavnske virksomheder og arbejdspladser få redskaber til at afprøve og implementere konkrete tiltag til at fremme værdiskabelse og innovationskraft gennem mangfoldighed.

EN BY AF TALENTER er iværksat af Københavns Kommune og udføres af et konsortium bestående af Foreningen Nydansker og Als Research. Læs mere om indsatsen her.

Projektperiode: 2021-22
Opdragsgiver: Københavns Kommune

Kontaktperson: Silas Turner og Jacob Als Thomsen