Oplysningskampagne om COVID-19 for borgere med etnisk minoritetsbaggrund

I foråret 2020 gennemfører Als Research sammen med Dansk Flygtningehjælp en oplysningskampagne om COVID-19 for borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Projektet skal oplyse borgere med etnisk minoritetsbaggrund om de væsentligste budskaber fra de danske sundhedsmyndigheder. Det sker på relevante modersmål gennem en online rådgivning (chat) og en hotline samt informationsmateriale målrettet beboere i udsatte boligområder, på asylcentre m.v. Desuden igangsættes en kampagne på sociale medier målrettet yngre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Projektperiode: Foråret 2020
Opdragsgiver: Novo Nordisk Fonden

KontaktpersonJacob Als Thomsen og Mia Kathrine Jensen